Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują