Zwroty | duński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Kære Fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver til jer angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i forbindelse med...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Vil du have noget imod at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Kunne du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Kan du venligst sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Du er snarest anmodet til at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Det er vores hensigt at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hvis du ønsker mere information...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują