Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ....ajánlásával ....
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Érdeklődnék, hogy ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy ...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nagyon hálás lennék, ha ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani ...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
El tudná nekem küldeni a ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
Kérem, hogy sürgősen ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennék, ha ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is megköszönve segítségét...
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszéljük
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Önök üzletét
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a mihamarabbi válaszát
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują