Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ....ajánlásával ....
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Érdeklődnék, hogy ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nagyon hálás lennék, ha ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
El tudná nekem küldeni a ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Kérem, hogy sürgősen ...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennék, ha ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is megköszönve segítségét...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszéljük
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Önök üzletét
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a mihamarabbi válaszát
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują