Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ....ajánlásával ....
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Érdeklődnék, hogy ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nagyon hálás lennék, ha ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
El tudná nekem küldeni a ...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Kérem, hogy sürgősen ...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennék, ha ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....?
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is megköszönve segítségét...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszéljük
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Önök üzletét
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a mihamarabbi válaszát
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują