Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują