Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują