Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
İlgili şahsa / makama,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sayın Nihal Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sayın Ahmet Turgan,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Sevgili Ali,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...'e istinaden
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
... adına yazıyorum.
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Bizim niyetimiz şudur ki ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Üzgünüz ki ...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Daha fazla bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Saygılarımızla,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Saygılarımla,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Saygılar,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Saygılarımla,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saygılar,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują