Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
İlgili şahsa / makama,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sayın Nihal Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sayın Melek Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sayın Ahmet Turgan,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Sevgili Ali,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...'e istinaden
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...'e atfen
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
... adına yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Bizim niyetimiz şudur ki ...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Üzgünüz ki ...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Daha fazla bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Saygılarımızla,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Saygılarımla,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Saygılar,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Saygılarımla,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saygılar,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują