Zwroty | rumuński - Język biznesu | List

List - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Stimate Domnule Preşedinte,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียนท่าน
Stimate Domnule,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Stimate Domnule/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Stimaţi Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
În atenţia celor interesaţi,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimate Domnule Ionescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dragă Mihai Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Dragă Mihai,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vă scriem în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เพิ่มเข้ามาจาก...
În legătură cu...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
อ้างอิงมาจาก...
Referitor la...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
V-ar deranja dacă....
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Sunteţi amabil să...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะได้รับ...
Ne interesează să obţinem/primim...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Îmi puteţi recomanda...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
V-am fi recunoscători dacă...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Intenţia noastră este să...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vă mulţumesc anticipat...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formalne, uprzejme
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formalne, bezpośrednie
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพ
Cu stimă,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ขอแสดงความนับถือ
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Cu respect,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Toate cele bune,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความนับถือ
Cu bine,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują