Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียนท่าน
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เพิ่มเข้ามาจาก...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
อ้างอิงมาจาก...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะได้รับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพ
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ขอแสดงความนับถือ
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความนับถือ
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują