Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียนท่าน
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เพิ่มเข้ามาจาก...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
อ้างอิงมาจาก...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะได้รับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ขอแสดงความนับถือ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความนับถือ
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują