Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียนท่าน
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เพิ่มเข้ามาจาก...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
อ้างอิงมาจาก...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะได้รับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ขอแสดงความนับถือ
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความนับถือ
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują