Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vidare till ...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują