Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Stimate Domnule,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domnule/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenţia celor interesaţi,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Ionescu,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Mihai Popescu,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dragă Mihai,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Referitor la...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Vă adresez această scrisoare în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

V-ar deranja dacă....
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Sunteţi amabil să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aş fi profund recunoscător dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ne interesează să obţinem/primim...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Trimiteţi-mi, vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
V-am fi recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cu respect,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cu bine,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują