Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Stimate Domnule Preşedinte,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Stimate Domnule,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domnule/Doamnă,
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimaţi Domni,
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenţia celor interesaţi,
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Ionescu,
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Ştefănescu,
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Mihai Popescu,
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dragă Mihai,
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vă scriem în legătură cu...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
În legătură cu...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Referitor la...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Vă adresez această scrisoare în numele...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

V-ar deranja dacă....
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Sunteţi amabil să...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aş fi profund recunoscător dacă...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Ne interesează să obţinem/primim...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Îmi puteţi recomanda...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Trimiteţi-mi, vă rog...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
V-am fi recunoscători dacă...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Intenţia noastră este să...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vă anunţăm cu regret faptul că...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă mulţumesc anticipat...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Anticipez cu plăcere un răspuns.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
Cu stimă,
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cu sinceritate,
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cu respect,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Toate cele bune,
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cu bine,
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują