Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
În legătură cu...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Cu stimă,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cu respect,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Toate cele bune,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cu bine,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują