Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dragă Mihai,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
În legătură cu...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Referitor la...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cu respect,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cu bine,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują