Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Уважаемый г-н президент
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Привет, Иван!
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Вы не против, если...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Мы намерены...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują