Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Привет, Иван!
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Вы не против, если...
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Мы намерены...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują