Zwroty | fiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Arvoisa Herra Presidentti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа
Hyvä Rouva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Привет, Иван!
Hyvä John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Kirjoitamme teille koskien...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Koskien...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Viitaten...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Olisikohan mahdollista...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Haluan kysyä voisiko...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Voisitteko suositella...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Olisimme kiitollisia jos...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Мы намерены...
Tavoitteemme on...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Kiittäen jo etukäteen...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Parhain terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują