Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Привет, Иван!
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Мы намерены...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują