Zwroty | szwedzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują