Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują