Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują