Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
敬白
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują