Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują