Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują