Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują