Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują