Zwroty | węgierski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Továbbá...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
A ....ajánlásával ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
X nevében írok Önnek ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Tudna ajánlani ...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Hálásak lennék, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Előre is megköszönve segítségét...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Várom, hogy megbeszéljük
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Értékeljük az Önök üzletét
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują