Zwroty | szwedzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują