Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują