Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują