Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
敬白
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują