Zwroty | duński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Kære Fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Vi skriver til jer angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Vi skriver i forbindelse med...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vil du have noget imod at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Kunne du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Kan du venligst sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
Du er snarest anmodet til at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Det er vores hensigt at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Hvis du ønsker mere information...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują