Zwroty | czeski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują