Zwroty | węgierski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
Továbbá...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
A ....ajánlásával ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
X nevében írok Önnek ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
Tudna ajánlani ...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
El tudná nekem küldeni a ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hálásak lennék, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
Előre is megköszönve segítségét...
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Várom, hogy megbeszéljük
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Értékeljük az Önök üzletét
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują