Zwroty | turecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
İlgili şahsa / makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Nihal Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Turgan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Sevgili Ali,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
... adına yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Üzgünüz ki ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımızla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Saygılar,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Saygılarımla,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują