Zwroty | tajski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนท่าน
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนท่าน
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนท่าน
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
อ้างอิงมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพ
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
ขอแสดงความนับถือ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพ
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
ด้วยความนับถือ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują