Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują