Zwroty | czeski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują