Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują