Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Geachte heer President
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Geachte heer
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Beste Jan
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wij schrijven u in verband met ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Met betrekking tot ...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ten aanzien van ...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ik schrijf u om na te vragen over ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ik schrijf u uit naam van ...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Zou u het erg vinden om ...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunt u ... aanbevelen ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
U wordt dringend verzocht ...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Het is ons oogmerk om ...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Bij voorbaat dank.
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij op de samenwerking.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Wij waarderen u als klant.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ik hoor graag van u.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Met vriendelijke groet,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Met vriendelijke groet,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hoogachtend,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Met de beste groeten,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Groeten,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują