Zwroty | tajski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Geachte heer
เรียนท่าน
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
เรียนท่าน
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
เรียนท่าน
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Beste Jan
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Met betrekking tot ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ten aanzien van ...
อ้างอิงมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Zou u het erg vinden om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formalne, bardzo uprzejme
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formalne, bardzo uprzejme
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formalne, uprzejme
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formalne, bezpośrednie
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formalne, bezpośrednie
Wij waarderen u als klant.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formalne, bezpośrednie
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mniej formalne, uprzejme
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพ
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Met vriendelijke groet,
ขอแสดงความนับถือ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพ
Formalne, rzadziej używane
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Groeten,
ด้วยความนับถือ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują