Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Geachte heer President
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Geachte heer
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Beste Jan
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wij schrijven u in verband met ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Met betrekking tot ...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ten aanzien van ...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ik schrijf u om na te vragen over ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ik schrijf u uit naam van ...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Zou u het erg vinden om ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Ik zou u willen vragen, of ...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunt u ... aanbevelen ...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
U wordt dringend verzocht ...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Het is ons oogmerk om ...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Bij voorbaat dank.
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij op de samenwerking.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Wij waarderen u als klant.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ik hoor graag van u.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
Met vriendelijke groet,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Met vriendelijke groet,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hoogachtend,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Met de beste groeten,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Groeten,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują