Zwroty | czeski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Geachte heer President
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Geachte heer
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Beste Jan
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wij schrijven u in verband met ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Met betrekking tot ...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ten aanzien van ...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ik schrijf u uit naam van ...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Zou u het erg vinden om ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
Ik zou u willen vragen, of ...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunt u ... aanbevelen ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
U wordt dringend verzocht ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Het is ons oogmerk om ...
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Bij voorbaat dank.
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij op de samenwerking.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
Wij waarderen u als klant.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ik hoor graag van u.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Met vriendelijke groet,
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hoogachtend,
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Groeten,
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują