Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

친애하는 사장님께,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
관계자님께 드립니다.
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
관계자분들께 드립니다.
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분께 드립니다.
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 김철수님,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 최수정님,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김미나님,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 신수경님,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
반가운 김미경님,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
반가운 철호씨,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
....에 관하여 말씀드리자면,
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
....에 대해 말씀드리자면,
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
혹시 ...... 해주실 수 있나요
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
....을 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
....을 받아보고 싶습니다.
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 추천해주시겠습니까?
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 ...을 하십시오.
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희는 .....을 하고 싶습니다.
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
... 에 관해 미리 감사드립니다.
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 정보를 원하시면...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
당신의 노고에 감사드립니다.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
곧 답장을 받고 싶습니다.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
... 드림,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... 드림,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... 올림,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
... 보냄,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
... 가,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują