Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

친애하는 사장님께,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
관계자분들께 드립니다.
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분께 드립니다.
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 김철수님,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 최수정님,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김미나님,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 신수경님,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
반가운 김미경님,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
반가운 철호씨,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
....에 관하여 말씀드리자면,
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
....에 대해 말씀드리자면,
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
혹시 ...... 해주실 수 있나요
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
....을 보내주시겠습니까?
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
....을 받아보고 싶습니다.
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
...을 추천해주시겠습니까?
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
...을 보내주시겠습니까?
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 ...을 하십시오.
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
....의 현재 정가가 얼마입니까?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희는 .....을 하고 싶습니다.
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
... 에 관해 미리 감사드립니다.
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
더 많은 정보를 원하시면...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
당신의 노고에 감사드립니다.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
곧 답장을 받고 싶습니다.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
... 드림,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... 드림,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... 올림,
敬白
Formalne, rzadziej używane
... 보냄,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
... 가,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują