Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

친애하는 사장님께,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
관계자분들께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 김철수님,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 최수정님,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김미나님,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 신수경님,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
반가운 김미경님,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
반가운 철호씨,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
....에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
....에 대해 말씀드리자면,
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
....을 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
....을 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 추천해주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 ...을 하십시오.
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
... 에 관해 미리 감사드립니다.
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 정보를 원하시면...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
당신의 노고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
곧 답장을 받고 싶습니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
... 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... 올림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
... 보냄,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
... 가,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują